• verdieping


    Moge alle huwelijken en vriendschappen voortaan leiden tot verdieping van de geest en verrijking van de ziel
    uit: Een boek vol vertrouwen